Οι ενέργειές μας εξοικονομούν ενέργεια

Αυτόματη απενεργοποίηση Η/Υ

Μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές απενεργοποιούνται αυτόματα στις αποθήκες, τα γραφεία και όλα τα καταστήματά μας, με στόχο τη μείωση της σπατάλης ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, λειτουργεί πιλοτικά σε 2 καταστήματα η αυτόματη απενεργοποίηση και του φωτισμού, η οποία σταδιακά θα εφαρμοστεί στο σύνολό τους.

Αντικατάσταση λαμπτήρων παλαιού τύπου με LED

Με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, όλοι οι λαμπτήρες, οι ταινίες και τα spot φωτισμού παλαιού τύπου (λάμπες φθορισμού, πυράκτωσης & νατρίου) αντικαθίστανται σταδιακά με LED. Όσες δύνανται να ανακυκλωθούν, συλλέγονται από την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., ενώ οι μη ανακυκλώσιμες απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η αντικατάσταση του συνόλου των λαμπτήρων είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του 2023.

Παραγωγή Ηλιακής Ενέργειας

Στο κεντρικό κτίριο των εγκαταστάσεών μας στη Μαγούλα έχει στηθεί φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 900 kW. Σκοπός είναι η κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου από ανανεώσιμες πηγές και η αποφόρτιση του κεντρικού δικτύου παροχής ενέργειας.

Εγκατάσταση θερμοστάτη κλιματισμού

Σε όλες τις εγκαταστάσεις (καταστήματα, γραφεία, αποθήκες) έχουν τοποθετηθεί ειδικοί θερμοστάτες, οι οποίοι φροντίζουν ο κλιματισμός των χώρων να μην ξεπερνά τα ενδεδειγμένα όρια ανά εποχή, προτρέποντας τη σπατάλη ενέργειας. Τα επιτρεπτά όρια ρυθμίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ακολουθούν τις εξωτερικές συνθήκες.