Κάνουμε την ανακύκλωση καθημερινή συνήθεια

Μπαταρίες

Σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΦΗΣ Α.Ε., προάγουμε την εναλλακτική διαχείριση και ανακύκλωση των μπαταριών. Έτσι, σε όλα τα καταστήματα και τα γραφεία μας σε Μαγούλα & Μεταμόρφωση, έχουν τοποθετηθεί ειδικοί συλλέκτες, οι οποίοι ανακτώνται από την ΑΦΗΣ για την αξιοποίηση των υλικών τους (βαρέα μέταλλα), με σκοπό την κατασκευή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων και την πιο οικολογική απόρριψη των υπολειμμάτων.

Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές

Σε όλα τα καταστήματά μας έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση μικρών οικιακών συσκευών και συσκευών τεχνολογίας. Σε συνεργασία με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., φροντίζουμε για την ανακύκλωσή τους και την επαναξιοποίηση των λειτουργικών τμημάτων & υλικών τους, μειώνοντας τον όγκο που καταλήγει στους ΧΥΤΑ. Επιπλέον, μέσα από την υπηρεσία Ανακύκλωσης Συσκευών, δίνουμε στους καταναλωτές την επιλογή να παραλάβουμε και να ανακυκλώσουμε την παλιά μεγάλη οικιακή τους συσκευή εντελώς δωρεάν.

Λαμπτήρες

Παράλληλα με την ανακύκλωση συσκευών, στα καταστήματά μας έχουν τοποθετηθεί ξεχωριστοί κάδοι για την ανακύκλωση λαμπτήρων. Η διακομιδή τους επίσης διενεργείται σε συνεργασία με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., με στόχο την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και τη βιώσιμη διαχείριση των λοιπών, μη αξιοποιήσιμων μερών.

Μελάνια & Toner

Στην Πλαίσιο, ανακατασκευάζουμε τα μελάνια & toner κι έτσι, τους δίνουμε επιπλέον αξία, αφού είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Αντί να απορριφθούν, τα άδεια δοχεία συλλέγονται, αποσυναρμολογούνται, ελέγχονται και καθαρίζονται. Στη συνέχεια, ξαναγεμίζονται, συναρμολογούνται & επανελέγχονται ποιοτικά, για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τέλος, όσα δεν πληρούν τα κριτήρια ποιοτικού ελέγχου, ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε.

Χαρτί

Στο κατάστημα και τα κεντρικά γραφεία μας στη Μαγούλα έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού, οι οποίοι συλλέγονται και προωθούνται σε έναν συμπιεστή χαρτιού, εγκαταστημένο εντός των εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια, τα δεμάτια που «παράγονται», προωθούνται στην εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. για ανακύκλωση ή περαιτέρω αξιοποίησή τους.s