Μάρτιος 2023

Μία ημέρα προσφοράς στο Χατζηπατέρειο ίδρυμα

Τον Μάρτιο του 2023 βρεθήκαμε με την ομάδα «Πλάι σου» στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα, για να ενισχύσουμε το σημαντικό έργο του στην υποστήριξη & αποκατάσταση παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα. Ανανεώσαμε τα γραφεία με έπιπλα, τα οποία συναρμολογήσαμε, καθώς και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Μία ημέρα προσφοράς στο Χατζηπατέρειο ίδρυμα
Μία ημέρα προσφοράς στο Χατζηπατέρειο ίδρυμα

Επιπλέον, αναβαθμίσαμε τον υπάρχοντα εξοπλισμό με τη βοήθεια της ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης της Πλαίσιο. Η μέρα μας έκλεισε με χαρά & παιχνίδι, αφού μοιράσαμε προσχολικά παιχνίδια στα παιδιά που φιλοξενούνται στο ίδρυμα!

Μία ημέρα προσφοράς στο Χατζηπατέρειο ίδρυμα
Μία ημέρα προσφοράς στο Χατζηπατέρειο ίδρυμα